Žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. žemės sklypų paskirtis keičiama ir sklypai formuojami žemės valdos projektais, t.y. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto metu. Tai reiškia, kad jų paskirtis gali būti keičiama formuojant, padalijant sklypą ar kitais pertvarkymo būdais.

Rengiant formavimo ir pertvarkymo projektą atliekami šie veiksmai:

 • nustatoma ir keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
 • formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;
 • pertvarkomi žemės sklypai:
 • padalijant į du ar daugiau žemės sklypų;
 • atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus;
 • sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;
 • amalgamacija – pakeičiant gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas), kai žemės sklypo (-ų) dalis (-ys) atidalijama (-os) nesuformavus atskiro žemės sklypo (-ų) ir sujungiama (-os) su gretimu žemės sklypu;
 • įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 • siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai;
 • siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;
 • numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.