Topografinės nuotraukos

Topografinė nuotrauka (toponuotrauka) – tai topografinių planų bei žemėlapių sudarymas. Topografiniai planai gali būti bendrieji arba inžineriniai, kuriuose vaizduojamos visos požeminės komunikacijos, o planų mastelis priklauso nuo jų paskirties.

 

Šiais laikais dažniausiai yra atliekamos inžinerinės topografinės nuotraukos, kurios būtinos projektuojant bet kokius statinius, tiesiant praktiškai bet kokias naujas ar renovuojant esamas komunikacijas, sudarant detaliuosius planus.
Lauko matavimai – tik viena topografinės nuotraukos dalis. Antra tiek darbo yra įdedama juos apdorojant, braižant ir sujungiant su archyvine planine medžiaga, tikslinant įvairius neatitikimus, ruošiant skaitmeninę toponuotraukos versiją, derinant ją su atsakingomis institucijomis.

 

Jei per toponuotraukos galiojimo laiką neišnaudota toponuotraukos paskirtis, toponuotrauką reikia pakartotinai derinti atsakingose institucijose. Prieš tai darydamas, geodezininkas specialistas privalo įsitikinti, kad derinamos nuotraukos ribose nėra jokių pasikeitimų, o jei jų yra – matuoti pakartotinai.