Statinių ir inžinerinių tinklų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos

Atsižvelgus į Jūsų situaciją ir poreikį, atliekamos:

  • pastatų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
  • inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos.

Pastatų kontrolinė geodezinė nuotrauka

Tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Ji reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti. Tikrinama ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, ar išlaikyti atstumai nuo ribų, ar tvoros neišlenda už sklypo ribų.

Inžinerinių tinklų išpildomoji (geodezinė) nuotrauka

Požeminių komunikacijų kontrolinės geodezinės nuotraukos – tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus. Nustatyti tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus geodezines kontrolines nuotraukas.