Statinių pridavimas (eksperto paslaugos), kadastriniai matavimai

Statinio pridavimas ir įregistravimas Registrų centre:
Pasibaigus bet kokio pastato ar namo statybai, jis turi būti užregistruojamas, o savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai. Kad tai būtų padaryta, reikalingas statybos pridavimas. Tai yra statinio tinkamumo naudojimui pripažinimas, kuris įvertinamas gaunant statybos eksperto patvirtintą deklaraciją ar pažymą (jei nebaigta statyba) ir Registrų centro išrašą –taip, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
Jei norite sutaupyti savo brangų laiką, patikėkite šį darbą mums. Mes siūlome pilną pastato pridavimo  paslaugų paketą, į kurį įeina visų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingų dokumentų tvarkymas, norint įteisinti ir įregistruoti statybą.

Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius:

  • pastačius,
  • rekonstravus,
  • kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius
  • statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

Pastatų kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais patvirtintais   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) ir patvirtintomis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis ( Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymas Nr.522).