Pastatų ir statinių (namų pridavimas) kadastriniai matavimai

Pastatų kadastriniai matavimai – tai tikslus pastatų geometrinių duomenų nustatymas, planų ir kitos reikalingos dokumentacijos parengimas. Tai atliekama,  norint pastatą ar jo dalį įrašyti į kadastro duomenų bazę.

Padedame su pastatų pridavimu Statybos inspekcijai.

Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius:

  • pastačius,
  • rekonstravus,
  • kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius
  • statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

 

Pastatų kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais patvirtintais   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) ir patvirtintomis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis ( Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymas Nr.522).

 

Inžinerinių komunikacijų  kadastriniai matavimai atliekami pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius inžinerinių komunikacijų savininkui ar naudotojui pageidaujant.

  • Geležinkelių linijos kadastro duomenų nustatymas
  • Kelio kadastro duomenų nustatymas
  • Lauko vandentiekio ar lauko nuotakyn kadastro duomenų nustatymas